Nu är årets Slutsalut spelad 🙂
Ett varmt tack till alla ni medlemmar
som under året har bidragit med arbete
i alla dess former! Ni har möjliggjort
för oss alla att ännu ett år få spela
på vår vackra bana!
Välkommen till Stjernfors Golf!
Stjernfors golfbana är en av Sveriges i särklass vackraste och finaste 9-hålsbanor. Banan har under sina drygt 40 år successivt anpassats efter naturen vilket gör en runda på Stjernfors till en riktig naturupplevelse. Kom hit och njut!

Bli medlem >>

Designed in WordPress by Liw Design