• Skandia Tour 23/8 inställt på Stjernfors Golf.

  Skandia Tour 23/8 inställt på Stjernfors Golf.

 • Inbjudan från Anna Dahlberg Söderström!

  Inbjudan från Anna Dahlberg Söderström!

 • Slutsaluten söndag 20/9. Första start 10:00

  Slutsaluten söndag 20/9. Första start 10:00

 • Lite nyheter från våran PRO Janne!

  Lite nyheter från våran PRO Janne!

 • Golf

  Golf”moppar” finns nu för uthyrning

 • Antibowlingen startar 5/10 kl.10

  Antibowlingen startar 5/10 kl.10

BANAN

Banguide

 

 

 Banan är i underbart skick, fairways, greener allt är naturligt och vackert. Välkommen!

Stjernfors Golfbana är en lätt kuperad skogs-och parkbana med 9 hål. Den är omväxlande och mycket naturskön.

Stjernfors Golfklubb

Hål 1 är ett lätt par 4. Hållängden är 285/250 m. Det enda man måste undvika är att gå ut till höger för då hamnar man på driving-rangen.

Hål 2 är ett par tre hål 148/133 m. med två bunkrar på vänster sida.

Hål 3är ett par fem hål 475/405 m, där herrarnas drive bör överstiga 160 m. och vara rakt. Annars kan man hamna i skogen vilken sträcker sig på båda sidorna om fairway. En kort drive betyder att man hamnar i ruffen på fel sida om den stenmur som korsar banan eller i vattenhindret som finns på höger sida vid stenmuren. Andra slaget bör också vara rakt och ha en bra längd. Då kommer man förbi udden där banan svänger till höger (dogleg). Tredje slaget bör träffa greenen. Om slaget är för hårt rullar bollen av. Greenen lutar bort från fairway.

Hål 4 är ett par fyra, 322/274 m. Här behövs ett rakt slag antingen hårt och långt eller litet kortare. Detta för att undvika diket som korsar banan. Andraslaget bör sedan träffa greenen som ligger på en kulle högre än fairway.

Hål 5 är ett långt par fem 500/410 m. Det behövs en god drive och ett bra andraslag för att nå toppen på fairway. Tredjeslaget bör träffa greenen på vänster sida så att man puttar i uppförsbacke.

Hål 6 är ett kort par fyra, 270/227 m. Mellan utslag och fairway finns både en stenmur och ett vattenhinder men på kort avstånd från tee. Andraslaget blir normalt ett rätt kort slag men bör vara rakt för att undvika bunkrarna på både höger och vänster sida.

Hål 7 är ett rakt par 4, 350/300 m, som sträcker sig efter kanalen. Med en bra drive är man på green efter två slag. Slår man bollen till vänster hamnar man på ettans fairway och om man går för mycket till höger kan man hamna i vattnet som är ett sidovattenhinder längs hela fairway.

Hål 8, 355/270 m. kräver en rak drive från herrarnas utslag. En boll till vänster betyder kanalen och en boll till höger betyder skogen och förmodligen pliktslag. Hålet är ett dog-leg vänster med greenen i en gryta lägre än fairway.

Hål 9 som avslutar banan är ett par tre 130/110 m. Hålet korsar kanalen diagonalt. På vänstra sidan om greenen rinner kanalen och på den högra har man två bunkrar. Om bollen skulle råka hamna ännu mer till höger är det risk att man hamnar utanför de vita pinnarna och bangränsen.

Efter nio hål kan det vara lämpligt att ta en kort paus för ett besök i golfrestaurangen och sedan spela vidare på det andra varvet. Nu är ju banan bekant så det är lättare att undvika de hinder som var i vägen på första varvet.

Lycka till!!

 

COURSE DESCRIPTION

STJERNFORS GOLF CLUB

Stjernfors Golf Course located just outside the city of Kopparberg is a challenging 9-hole course with a par rating of 72. The course length is if you play 18 holes 5,640 mts from yellow tee and 4,838 mts from red tee.

Hole one starts with an easy par 4, 285/250 mts where you have to avoid slicing, otherwise you may end up on the driving-range.

Hole two is a par three 148/133 mts with two bunkers on the left hand side.

Hole three is a par five hole, 475/405 mts, where the gents first shot should have a carry of at least 160 mts and be fairly straight, otherwise you may end up in the woods lining the fairway on both sides. Before landing on the fairway the ball must pass a water-hazard and a low stonewall. The second shot is tricky as well. You now face a dogleg right before approaching the green and to make things worse the green slopes away from you.

Hole four is again a par 4, 322/274 mts. Here you only need a straight shot to be in the position to reach the elevated green with your second hit. Avoid the ditch crossing the fairway.

Hole five is a long par 5, 500/410 mts. A good drive is needed plus a good second to reach the top of the hill. You will then see the green which is sloping to the left where there is a nasty bunker to avoid. Aim to the left of the hole so you can put upwards.

Hole six is a short par 4, 270/227 mts. Again there is a small water-hazard and stonewall to pass before reaching the fairway. The rest is easy.

Hole seven 350/300 mts is also straight forward. A good drive is needed to reach the green on two. If you hook, the ball might end up in the trees or on #1 fairway. A slice on the other hand, may get you close and sometimes too close to the canal on the right hand side. The canal is treated as a water hazard.

Hole eight 355/270 mts requires a straight hit from the gent’s tee. Hook and you are in the canal, slice too much and you are in the woods. The hole is a dog-leg left with the green level down from the tees and a ditch crossing the fairway.

You should now be prepared to play hole nine, which is a par three, 130/110 mts. The tees are on one side of the canal and the green on the other and you will hit diagonally over the water meaning the first shot should hit the green, which is located adjacent to the canal. The bunkers are on the opposite side and the out of bond markers are slightly more to the right.

You have played the first nine and should take time to visit the club house for a drink or a meal before setting out for the second round. Now you know the course so you can avoid the traps you experienced on your first round.

Good luck!

STJERNFORS GOLFCLUB

Stjernfors Golfclub liegt ganz in der Nähe von Kopparberg in Richtung gen Hällefors. Die Anlage ist eine herausfordende 9 Loch Golfplatz-anlage, die gerade 31 Jahre besteht. Das par des Platzes ist 72, die Länge 5640 m, wenn man ihn zwei Mal bzw. 18 Löcher spielt.

Loch 1 ist ein leichtes par 4. Länge 285 m H, 250 m D. Man muss vermeiden zu weit nach rechts zu halten. Da landet man auf der driving-range.

Loch 2 ist ein par drei Loch. 148 m H, 133 m D mit zwei Bunkern links vom green und einem rechts.

Loch 3 ist ein par 5 Loch 475 m H 405 m D. Der drive der Herren sollte 160 m übersteigen und möglichts gerade sein. An beiden Seiten vom fairway befindet sich Wald, ein kurzer drive bedeutet man landet im ruff auf der falschen vorderen Seite der Steinmauer, die den Platz kreuzt, oder man landet im Wasserhindernis. Der zweite Schlag sollte gerade sein und eine gute Länge haben, um am Waldvorsprung vorbei zu kommen, wo der cours nach recht schwenkt (dogleg rechts). Der dritte Schlag sollte das green treffen. Obs! Wenn der Schlag zu hart ist rollt der Ball vom green, da sich das green nach hinten neigt.

Loch 4 ist ein par 4, 322 m H, 274 m D. Hier braucht man einen geraden langen harten Schlag, oder einen etwas kürzeren, um nicht im Deich zu landen, der die Bahn kreuzt. Der zweite Schlag müsste das green treffen, das auf einer Anhöhe über dem fairway liegt.

Loch 5 ist ein langes par 5, 500 m H 410 m D. Hier braucht man einen guten drive und auch einen guten zweiten Schlag um die Spitze des fairways zu erreichen. Der dritte Schlag müsste das green treffen möglichst links, so dass man von unten nach oben puttet.

Loch 6 ist ein kurzes par 4, 270 m H, 227 m D. Zwischen Abschlag und fairway befindet sich sowohl eine Steinmauer als auch ein Wasserhindernis im nicht allzu weitem Abstand vom tee. Zweiter Schlag ein recht kurzer aber gerader, um die Bunker links und rechts vom green zu vermeiden.

Loch 7 ist ein gerades par 4, 350 m H 300 m D, das sich zum Kanal streckt. Mit einem guten drive erreicht man mit dem zweiten Schlag das green. Schlägt man den Ball zu weit nach links landet man auf dem fairway des ersten Loches. Schlägt man zu weit nach rechts landet man im Kanal als Seitenwasserhindernis entlang dem ganzen faiway.

Loch 8 ist ein par 4, 355 m H, 270 m D. Das Loch fordert einen geraden drive vom Herrenabschlag. Ball nach links bedeutet Kanal und Ball nach rechts Wald und vermutlich einen Pflichtschlag. Das Loch hat dogleg links und das green liegt etwas tiefer als das fairway.

Loch 9 ist das letzte Loch des Golfplatzes, 130 m H, 110 m D. Das Loch kreuzt den Kanal diagonal. Links von green fliesst der Kanal, rechts sind zwei Bunker. Noch weiter rechts riskiert man, dass man ausserhalb der weissen Stäbe landet, also out!

Nach 9 Löchern ist eine kurze Pause empfehlendswert mit einem Besuch im Golfrestaurant, bevor man die zweite Runde beginnt. Jetzt ist der course bekannt und es wird leichter sein die Hindernisse zu vermeiden.

Viel Glück!